Сграда със смесено предназначение, Студентски град, гр. София, Арх. студио ПРОИН ПЛЮС