Разширение на Национална Художествена Академия, гр. София, Арх. студио СТЕФАН ДОБРЕВ АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН