Разширение и модернизация на Спортен комплекс и Реконструкция и преустройство на стадион , гр. Симитли, Арх. студио ИВО ПЕТРОВ АРХИТЕКТИ