Преустройство на сградата на Банка ДСК- ЦУ ЕАД, гр. София, Арх. студио ИНТАРХ, Специална награда в конкурс Сграда на годината за 2012г., в категория Корпоративни и търговски сгради