Логистична база, Арх.студио Е-АРХ, Награди в конкурс Сграда на годината за 2017г, категория Зелени сгради и категория Производствени, логистични и търговски сгради