ЗА НАС

ВАГ ООД е профилирана в цялостното проектиране на водоснабдителни и канализационни (ВиК) системи в това число селищни и площадкови мрежи, ВиК инсталации в сгради, спринклерни инсталации както и системи за събиране и използване на дъждовни води.

Във фирмата работят млади и способни специалисти, владеещи съвременните способи на проектиране, подпомагани от опитни експерти, познаващи добре както проектантските, така и строителните, технологичните и нормативните изисквания. Наша основна цел е да предложим проекти с най-високо качество, съобразявайки се с изискванията на клиента.

Разполагаме  със собствена лаборатория, която ни позволява да проучим нашите обекти и открием ествеството на проблемите когато това се налага. Точната информация, получена от предпроектните проучвания позволява прецизиране на решенията и оптимизиране на инвестицията. Богатият опит, който притежаваме, придобит от многобройните обекти, е гаранция за  качеството на проектите, което предлагаме.

Технически ресурси

Политика на фирмата е осигуряване на съвременно техническо оборудване и лицензиран софтуер, гарантиращи високо качество на проектния продукт.

Използваме лицензирани софтуерни продукти:
Windows, Microsoft office,
Autocad,
SprinkCALC и SprinkFDT,
Hydra&Canalis,
TOWER Professional, ArmCAD, COREL DRAW, XPERT, GAUDY PROJECT и др.

Видеоинспектираща система за канализационни мрежи
Наблюдение на водопотребление и налягане
Преносима лаборатория за определяне на основни параметри на отпадъчните води:

  • рН

  • Неразтворени вещества mg/dm3

 

  • Азот mg/dm3

  • ХПК mg/dm3

  • БПК5 mg/dm3

  • Фосфор mg/dm3

  • Мазнини mg/dm3

  • Нефто- продукти mg/dm3


Нашият екип


инж. Нина Христова
инж. Нина Христова

Проектант ВиК

д-р инж. Емил Цанов
д-р инж. Емил Цанов

Проектант ВиК

инж. Христо Йорданов
инж. Христо Йорданов

Проектант ВиК

инж. Ралица Георгиева
инж. Ралица Георгиева

Проектант ВиК

инж. Делчо Димов
инж. Делчо Димов

Проектант ВиК

инж. Силвия Масларова
инж. Силвия Масларова

Проектант ВиК

инж. Елена Димитрова
инж. Елена Димитрова

Проектант ВиК


Васил Гунев
Васил Гунев

Програмист

Таня Данева
Таня Данева

Технически сътрудник

Стажанти


Диана Младенова
Диана Младенова

Стажант