Устойчиви решения за нашето бъдеще!

В нашата практика при работата ни с основно чуждестранни Инвеститори, осъзнаващи ползите от събирането и използването на дъждовни води, сме проектирали такива инсталации, които работят успешно. За съжаление никога с готови системи, тъй като липсваха на българския пазар. Това води до по-нисък коефициент на полезно действие, по-високи експлоатационни разходи или и двете.

По тази причина решихме да разширим дейността си като започнем внасянето на продуктите на доказан германски производител, какъвто е WISY и да застанем с опита си зад тях. Надяваме се това да позволи на много от тези, които искат да се доближат до устойчивото използване на водните ресурси и опазването на природата, да се възползват от събирането и използването на дъждовни води. А най-хубавото е, че заедно с това могат да се намалят и сметките за вода.

Ползи от събирането и използването на дъждовна вода

Събирането и използването на дъждовни води е познато от векове и продължава да е популярно в много страни. Системите са най-различни, като се започне от просто обработване на терена, за да се насочи падналата дъждовна вода към корените на растенията и се стигне до големите язовири, които чрез серия от деривации (канали, тунели и др.) доставят вода за питейно-битови нужди, напояване и производство на електроенергия. Все пак язовирите събират дъждовна вода но в много големи мащаби, което понякога изисква и изграждането на дълги преносни мрежи за доставката на събраната вода от тях до потребителите. В последните години се говори все повече за събирането и използването на дъждовните води в рамките на имотите и ползите свързани с тази практика, както за хората, така и за природата. Класическите водоснабдителни системи водят до това, че на практика използваме вода с питейни качество за всичко – промиване на тоалетни, миене, поливане и др., което изисква водата да се пречиства по завишени показатели, а не е нужно. От друга страна дъждовната вода се „изхвърля” по най-бързият начин въпреки, че много подходяща за използване за някои домакински дейности.

Ползите от тези системи са многобройни:

  • Водата е безплатна, след като веднъж се изгради системата

  • Намаляват се сметките за вода. Допълнителна полза за околната среда е, че се налага ВиК компаниите изземат и по-малко вода от природата, както и да пречистват по-малко вода

  • Дъждовната вода е по-подходяща за поливане от питейната, тъй като в нея няма остатъчни продукти от пречистването ѝ

  • Водата е с неутрално pH

  • Дъждовната вода е добра алтернативна на подземната, когато такава липсва

  • Източникът на вода е близко до точката на използване.

  • Намалява се оттокът на вода в канализационните мрежи. По този начин се спомага за намаляване на наводненията и преливането на вода от канализацията в реките.

Пречистване в четири стъпки

Филтриране
Успокоител на входящия поток в резервоара
Преливник

 

Смукатели (и помпи)

 

Уловената от покрива вода се филтрира преди постъпването ѝ в резервоара. При това насъбраните върху покрива замърсители се улавят и не постъпват в резервоара.

 

Постъпващата в резервоара вода трябва да се успокои, за да се предпази образуваният по дъното му биологичен филм, който допълнително я пречиства.

При наличие на излишна вода, я отвежда извън резервоара, едновременно с това промива водната повърхност. Предпазва резервоара от миризми, насекоми и вредители.

Засмукването на вода от резервоара става малко под водната повърхност. По този начин се използва водата с най-добри качества.

Съвременните системи са с много висока ефективност на улавяне на дъждовните води и на практика не изискват поддръжка. Филтрите са самопромивни и от неръждаема стомана. Приборите, захранени с дъждовна вода се захранват директно от резервоара за съхранение. Наличието на вода в него се резервира с питейна вода напълно автоматизирано. При това първо се използва дъждовна вода и само в случай, че не е достатъчна се използва питейна. По този начин се намаляват сметките към ВиК дружеството.

Този тип системи могат да се използват и за така наречените къщи извън мрежата (off-the-grid), при които може изцяло да се разчита на дъждовна вода, а при липсата на подземна вода са единственият вариант за водоснабдяване.

Е дна още по проста система, която може да се използва при отдалечени заслони, навеси и др., би могла да осигури наличието на малко вода за измиване на инструменти, екипировка и др. Системата се състои само от олук, водосточна тръба, филтър и малък резервоар с канелка.

Повече може да научите на специализирания ни сайт: nemoconsult.net