Устойчиви решения за нашето бъдеще!

В нашата практика при работата ни с основно чуждестранни Инвеститори, осъзнаващи ползите от събирането и използването на дъждовни води, сме проектирали такива инсталации, които работят успешно. За съжаление никога с готови системи, тъй като липсваха на българския пазар. Това води до по-нисък коефициент на полезно действие, по-високи експлоатационни разходи или и двете.

По тази причина решихме да разширим дейността си като започнем внасянето на продуктите на доказан германски производител, какъвто е WISY и да застанем с опита си зад тях. Надяваме се това да позволи на много от тези, които искат да се доближат до устойчивото използване на водните ресурси и опазването на природата, да се възползват от събирането и използването на дъждовни води. А най-хубавото е, че заедно с това могат да се намалят и сметките за вода.Read More