Видеодиагностиката на канализационната мрежа се извършва с камери, чрез които се оглежда вътрешната страна на тръбите. По този начин могат да се откриват нарушения в целостта на тръбата, запушвания, отлагания, деформации и др. и да се локализира тяхното място.

На долните снимки са представени често срещани проблеми като разместени връзки (1 и 2), при снимка 3 в резултат от отлагане на наноси водата не може да се оттича, отлагане на наноси (камъни-4), странични вклювания (5 и 6) и на последната снимка навлизане на отпадъци.

С времето тези проблеми се задълбочават и ако не се вземат адекватни мерки може да стигне до необходимостта от подмяна на участък от мрежата. Препоръчително е периодично да се прави видео диагностика

Чрез видеозаснемане могат да се проучат съществуващи мрежи, за които липсва информация използвайки съществуващи точки за достъп като ревизионни шахти, ревизионни отвори и дъждоприемни шахти. По този начин сравнително бързо и лесно се набавя необходимата информацията за обследваните мрежи, без да се налагат изкопни работи.

Видеозаснемането е задължително при приемането на нови селищни канализационни мрежи съгласно Чл. 151 от НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи. Но би могло да се приложи и за площадковите и сградните мрежи като по този начин Инвеститорът може да контролира качеството на извършената от строителя работа.