Проектиране

Ние имаме дългогодишен опит с проектирането на ВиК мрежи и съоръжения.

Предварителни проучвания и експертизи

Разполагаме със собствена техника, което ни позволява да изготвим точна оценка на съществуващото положение и да вземем адекватни решения съобразно поставените цели.

Софтуер

Лицензиран представител на: TOWER Professional, ARMCAD, METAL STUDIO.

Разработени от нас: GAUDY PROJECT, XPERT.

Проектиране и консултации

Предлагаме съдействие на нашите клиенти от най-ранна фаза на проекта до и по време на експлоатацията на обектите

Портфолио >

Видео инспекция  и диагностика на канализационни мрежи.

Задължителна при предаването на нови обетки, но също така много важна при оценка на състоянието на съществуващи мрежи.

Блог >

Анализ на водопотреблението

Позволява оценяването на работата на съществуваща водопроводна мрежа и вземане на решение за нейното оптимизиране

Блог >

ВИЖТЕ НАШИТЕ ОБЕКТИ

Портфолио