XpertСофтуерен продукт за планиране и отчитане на инвестиционни проекти. Възможностите на програмата съответстват на международните стандарти за качество на управлението на проекти от серията ISO 10006 (Project Management Body Of Knowledge). Това са стандартите, съгласно които се изпълняват всички световни и европейски проекти, и които стават задължителни и за страната ни в процеса на присъединяване към структурите на Европейския съюз.