MetalStudio

Програма за изчертаване на метални конструкции

Metal Studio е програма от най-висок клас за създаване на висококачествени професионални чертежи на метални конструкции, която работи под платформата на AutoCAD. Програмата Metal Studio Ви позволява да създадете и прилежаща проектна документация, отговаряща и на най-високите съвременните изисквания, включваща обща и детайлна спецификация и справки. Голямата лекота и скорост при  работа, заедно с изключителната фукнционалност и гъвкавост, са успешно съчетани в програмата Metal Studio. Високата степен на интеграция с програмата AutoCAD дава възможност на сложни обекти, създадени с Metal Studio, да имат поведение на стандартни AutoCAD обекти.

Функционалност

С Metal Studio може да създадете сложни и висококачествени чертежи на метални конструкции. Най-важните функции на програмата включват:

 • моделиране на профили с голям брой различни напречни сечения - валцувани, съставени, студено огънати, при което базите данни с напречни сечения могат да се обновяват и променят допълнително;
 • моделиране на метални планки и плочи с произволна геометрия;
 • автоматични позициониране и брояч на елементите
 • маркиране и котиране на елементите с възможност за избор от голям брой стилове на котиране;
 • оформяне на елементите посредством редица методи - чрез дефиниране на отвори, зарязвания, прорези, отвори за болтове;
 • автоматично определяне на видими и невидими ръбове;
 • моделиране на болтови съединения - успоредно и радиално разположени болтове, избрани от голямата програмна библиотека, с различни символи за изобразяването и котирането им, като библиотеката може лесно и по всяко време да се допълва и променя;
 • моделиране на заваръчни шевове, маркирането им и котиране съобразно стандартите, като е възможно и добавянето на напълно произволен стил на котиране;
 • изваждане на напречно сечение от един или множество елементи едновременно; изваждане на надлъжни изгледи заедно с напречните сечения на елементите, както и изваждане на надлъжни сечения с опция за задаване на дълбочина на изгледа;
 • изваждане на детайли;
 • автоматично създаване на работни чертежи, котирани детайлно;
 • автоматично създаване на проектна документация, включваща обща и детайлна спецификация и справки за материалите, тегло, дължина на елементите, както и площта за нанасяне на бои и лакове (за марки, за цял чертеж или за няколко чертежа едновременно);
 • 3D визуализация;
 • импорт на геометрия от програма Tower;
 • автоматично конструиране на голям брой стандартни и нестандартни елементи - детайли на съединението, закоравени плочи, челни плочи … (опция);
 • оразмеряване и проверки на съединенията (опция).

 

Концепцията

Класическия подход, който изисква създаването на цялостен и детайлен 3D модел, преди получаването на крайните резултати (2D чертежи, генерирани в известна степен автоматично), беше заменен с една по-практична, по-ефективна и по-гъвкава система.
Metal Studio поднася иновативна концепция за едновременно 3D моделиране и 2D детайлиране, което прави работата по-бърза, по-лесна и по-ефективна, с възможност за персонализиране на крайния продукт - 2D чертежа, при което запазва високата степен на автоматизация.

Практическия аспект на концепцията рефлектира в голямо улеснение при създаването на модел чрез 2D чертеж (равнинен модел). Чрез невероятно лесната за разбиране система за пространствено подравняване, може да получите бързо и лесно желания модел. Моделирането се извършва по марки и не е зависимо от целия пространствен модел.
Ефикасността на концепцията проличава при повишената скорост на работа - всичко, което се изчертава, представлява крайния продукт - 2D чертеж. Резултати от работата са достъпни по всяко едно време, видими и готови за принт. В 2D изглед, няма разлика между чертеж на модел и чертеж на детайл. Затова е възможно по всяко едно време да превключите в 3D режим и да добиете реалистична обемна представа за конструкцията.
Гъвкавостта на тази концепция е във факта, че бъдеща промяна на модела мигновено обновява всички 2D чертежи. Освен това, промяната на модела влияе и на всички котировки и маркери на генерираните 2D чертежи.

Възможността за използване на различни стилове на котиране прави програмата по-достъпна и гъвкава, за да се доближи максимално до стила на работа на потребителя.

Позната лекота на работа

Нашата отдаденост да правим програми като Tower и ArmCAD, които са лесни за усвояване, бързи за научаване и въпреки всичко изключително функционални и с обширни възможности, обуславяше създаването на програмата Metal Studio. Доказателствата за тази ни отдаденост са именно програмите Tower и ArmCAD. Постоянната ни връзка с клиентите и потребителите ни даде информация за техните нужди и специални изисквания, а в създаването на програмата участваха експерти с богат опит.

Необходима компютърна конфигурация

 • Windows XP, Vista или Windows 7
 • AutoCAD 2007, 2008 или 2009