Основен принцип на работа е ангажираността със съответния договор от възлагането му до неговото завършване, през целия процес се оказва съдействие на възложителя при необходимите съгласувания, тръжни процедури, експертизи и т.н. Изградена е схема на работа, която гарантира информираност на клиента във всеки един момент на проектния процес и осигурява възможност за текущи корекции и изменения.

 

 

Във фирмата са проектирани редица обекти /административни и обществено значими, хотели, жилищни сгради и комплекси, промишлени и други. През последните няколко години обогатихме опита си в разработване на проекти, финансирани и изготвени за кандидатстване по Оперативни програми към Европейските фондове