Ръководството на ВАГ ООД, в лицето на Управителя декларира своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, която е разгласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички нива в Организацията.

Като отчитаме реалността, състоянието на съвременния пазар и растящата необходимост от преки и задълбочени контакти с нашите потребители, ръководството и целият персонал на "ВАГ" ООД насочва вниманието си към най-съвременните софтуерни продукти за строителството, системи и методи за тяхното представяне. Твърдата ни убеденост, че бъдещето и просперитетът на дружеството зависи и се основава на доверието на нашите клиенти, ни насочва и ангажира с мотото, че:

Качественият софтуер, обучение и поддръжка е ефективна инвестиция за клиента!


Ние насочваме цялата си дейност към ежедневното изпълнение на това мото чрез:

  • предоставяне на претенциозния български клиент на желаните от него съвременни, сигурни, надеждни и мощни софтуерни продукти (фирмени и на водещи специализирани софтуерни къщи в световен мащаб);
  • поддържане на пряка комуникация с нашите клиенти, за да знаем техните реални и потенциални потребности, да се съобразяваме с тях и да ги удовлетворяваме със стремеж към постигане на тяхното възхищение;
  • прецизно проектиране, доставка, инсталиране, предаване и поддръжка на софтуерни разработки с прилагане на най-новите решения, често непознати за клиента;
  • ефективни консултации и обучение по експлоатацията на инсталирания софтуер;
  • реализация на строителни проекти. 

Гаранция за изпълнение на нашата мисия е прилаганата Система за управление на качеството по модел ISO 9001:2008 - израз на нашия поглед към бъдещето с очите на постоянно развиващи се специалисти, желаещи да достигнат качество навсякъде и във всичко!
С приемането на подхода "КАЧЕСТВО", ръководството е ангажирано с поставяне на амбициозни измерими цели и осигуряване на адекватни ресурси за тяхното изпълнение. Съществените отговорности пред клиентите на дружеството налагат ръководството да осигури непрекъснато поддържане и развитие на Системата за управление на качеството. За изпълнението на тази цел е упълномощен представител на ръководството, който получава необходимите пълномощия и поддръжка да следи, управлява, отговаря и докладва за състоянието и развитието на системата.