Методология

"ВАГ" ООД гарантира перфектно обслужване на клиентите като приоритетите в това отношение са:

  • отчитане на изискванията и претенциите на възложителя;
  • спазване на договорените срокове;
  • осигуряване на високо качество на услугите;
  • професионализъм;

 

Екип

Във "ВАГ" ООД работят млади и способни специалисти - инженери и архитекти, владеещи съвременните способи на проектиране, подпомагани от опитни експерти, познаващи добре както проектантските, така и строителните, технологичните и нормативните проблеми.

 

Технически ресурси

Фирмата има обзаведен офис с компютри- 25 броя, копирни и плотиращи машини: KYOCERA MITA CS-1650 KX A3, НР-DJ500; SII-LP 1010L(LED), принтери - 6 броя, скенери - 2 броя, както и друга необходима техника за качественото реализиране на услугите. Използва се лицензирани софтуерни продукти - Autocad, SprinkCALC, SprinkFDT, Hydra&Canalis, Windows XP, Microsoft office, TOWER Professional, ArmCAD, COREL DRAW, XPERT, GAUDY PROJECT и др. Фирмената политика в областта на техническото оборудване е да бъде осигурена съвременно техническо оборудване и лицензиран софтуер, гарантиращи високо качество на проектния продукт.

 

Поддръжка

Гараницонният сервиз за програмните ни продукти е в рамките на една година. В случай че причната за повредата е по вина на клиента, същия заплаща разходите по решаването на проблема

Нашите клиенти могат да бъдат сигурни, че ще получат най-доброто обслужване, консултация, гаранционен и извънгаранционен сервиз.

 

Фирма ВАГ е създадена през 1994г. като търговско дружество с ограничена отговорност.

Във фирмата има интегрирана Система за Управление на Качество по ISO 9001:2008, сертификат № BG19215Q/ 03.10.2012г.