Счетоводен баланс на ДЗЗД Обединение Ваг - Бул Про към 31.12.2017

Счетоводен баланс на ДЗЗД Обединение Ваг - Бул Про към 09.03.2018

Счетоводен баланс на ДЗЗД Зелена Плюс към 31.12.2017

 

Счетоводен баланс на ДЗЗД ВАГ-ПРОЕКТ към 20.3.2017г.

Счетоводен баланс на ДЗЗД Сивидизайн ВАГ - Проект към 20.3.2017г.

Счетоводен баланс на ДЗЗД ВАГ - ПРОЕКТ към 31.12.2016г.

Счетоводен баланс на ДЗЗД Обединение ВАГ - БУЛ ПРО към 31.12.2016г.

Счетоводен баланс на ДЗЗД Сивидизайн - ВАГ - Проект към 31.12.2016г.

Счетоводен баланс на ДЗЗД Зелена Плюс към 31.12.2016г.

 

Счетоводен баланс ДЗЗД "Зелена Плюс" към 31.12.2015г

ОПР ДЗЗД Зелена Плюс към 31.12.2015г.

ОПР на ДЗЗД Обединение ВАГ - БУЛ ПРО към 31.12.2015г.

ОПР на ДЗЗД Сивидизай - ВАГ - Проект към 31.12.2015г.

СБ на ДЗЗД ВАГ - Проект към 31.12.2015г.

СБ на ДЗЗД Обединение ВАГ - БУЛ ПРО към 31.12.2015г.

СБ на ДЗЗД Сивидизайн - ВАГ - Проект към 31.12.2015г.

 

Счетоводен баланс и ОПР на ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ВАГ - БУЛ ПРО" към 31.12.2014г

Счетоводен баланс и ОПР на ДЗЗД "ЗЕЛЕНА ПЛЮС" към 31.12.2014г.

Счетоводен баланс и ОПР на ДЗЗД "СИВИДИЗАЙН - ВАГ - ПРОЕКТ" към 31.12.2014г.

Счетоводен баланс и ОПР на ДЗЗД "ВАГ - ПРОЕКТ" към 31.12.2014г.