На 05. 12. 2017 г. ще бъде проведен семинар за прилагане на новите възможности вTower 7 professional в гр. София. За повече информация виж тук.


Вече 20 години на пазара присъства TOWER, мощен и надежден софтуер, с добра поддръжка, който помага на хиляди иженери от различни държави да се справят с проблемите на съвременното строително инженерство.

screenshot1

Интуитивният интерфейс на програмата предразполага към изключителна гъвкавост по време на проектантския процес. Моделите се построяват много бързо и лесно сравнение с конкурентни продукти. Възможността за вмъкване в програмата на файлове с разширение *.ifc свързва TOWERс най-популярните BIM софтуери. Благодарение на 64-битовата архитектура сложните математически задачи се решават достатъчно бързо.

TOWER 7 помага на потребителите да се справят бързо и лесно с "предизвикателството"- Еврокод. Автоматизирани са сложни и трудоемки процедури:

 • Проверка за регулярност на сградата в план.

 • Проверка на междуетажните премествания

 • Проверка за необходимост от отчитане на проверките от втори ред

 • Капацитивно завишаване на срязващите сили в стоманобетонни стени

 • Опънно отместване на диаграмата на огъващия момент в стени

 • Капацитивно оразмеряване на стоманобетонни противоземетръсни рамки

 • Оразмеряване на стоманобетонни плочи и греди

 • Опънно отместване на моментовата диаграма при стоманобетонни греди

 • Проверки за пукнатини и провисване при стоманобетонни елементи

 • Оразмеряване на предварително напреганти стоманобетонни елементи

 • Оразмеряване на стоманени и дървени сечения

 • И още много други...

Съществува бърза и лесна връзка между програмите продукти Tower, ArmCAD и MetalStudio-други софтуери предлагани от създателите на TOWER - Radimpex Softwer

ArmCAD e програма работеща в чертожната среда на AutоCAD или на BricsCAD и автоматизира процеса на изготвяне на висококачествени армировъчни планове. Автоматизира процеса на изчертаване, като по този начин намалява до минимум възможността от допускане на технически грешки. Има възможност за автоматизирано изчертаване на армировъчни планове на елементи изчислени чрез TOWER. Автоматизиран е процеса на разкрой на армировъчни заварени мрежи, като се достига икономия от десетки проценти. Гредовите елементи могат да бъдат изчертани както по шаблони, така и "ръчно", което не поставя граници в геометрията на конструкцията. Разрезите през гредите се изчертават автоматично и се коригират веднага при промяна на армировката в дадената греда. Буквално с натискането на 1 бутон потребителя има достъп до подробна фигурна спецификация на армировъчните пръти в целия обект.

Metal Studio е програма от най-висок клас за създаване на висококачествени професионални чертежи на метални конструкции, която работи под платформата на AutoCAD. Програмата Metal Studio ви позволява да създадете и прилежаща проектна документация, отговаряща и на най-високите съвременни изисквания, включваща обща и детайлна спецификация и справки. Голямата лекота и скорост при  работа, заедно с изключителната фукнционалност и гъвкавост, са успешно съчетани в програмата Metal Studio. Високата степен на интеграция с програмата AutoCAD дава възможност на сложни обекти, създадени с Metal Studio, да имат поведение на стандартни AutoCAD обекти.

screenshot2

Очевидно проектирането на строителни конструкции днешно време е немислимо без мощен и надежден софтуер, с добра поддръжка и експерти, към които да се обърнете при нужда от консултация.

Голяма част от проектантите-конструктори използват легално закупени Tower, ArmCAD и Metal Studio от години и заедно с тях работим по повдигнатите, а и по много други въпроси.

- Повечето от тях са преминали обучения чрез курсовете и семинарите, които провеждаме.

-  Възползвали са се от възможността да получат консултация при нужда. Всеки клиент има възможността да ни изпрати модел за проверка и коментар по конкретни въпроси.

- Ползват доказан софтуер, който се използва от хиляди проектанти в 34 държави.

-  Ползват комплексен софтуер наложил се в България - внедрен в близо от 400 проектантски бюра, в които работят повече от 1000 проектанта.

-  През последните години имаше редица промени в нормативите за проектиране, които се отразяваха регулярно в програмата. В текущата версия на Tower са налични последните редакции на Еврокодовете заедно с българските национални приложения.

Повече за възможностите на Tower 7,  ArmCAD 6 и Metal Studio можете да видите тук, или да изтеглите кратка брошура.

 


Вижте новия ни сайт за проектиране на строителни конструкции.

www.AVEGA.BG

ръководства и примери

DOWNLOAD

последни версии на програмите

DOWNLOAD