На 06. 10. 2017 г. ще бъде проведен семинар за прилагане на новите възможности вTower 7 professional в гр. В. Търново. За повече информация виж тук.

В секция download са добавени ръководства за новостите в последните версии.

 

Излезе нова версия -Tower 7 Build 7633. - radimpex.download

ОСНОВНАТА НОВОСТ Е:"АВТОМАТИЗИРАНО КАПАЦИТИВНО ОРАМЕРЯВАНЕ НА РАМКИ"

за класове на дуктилност "DCM" и "DCH", към нормативната база

"Еurocode 1998 - BG" (налична във версия Tower 3D - Expert).

Като част от порцедурата е добавена:

- проверка за пи-делта ефект, като при нужда автоматизирано се завишват усилията в съответните нива;

- проверка за междуетажните премествания;


Други допълнения :

•    Решаваме на задачата - Оразмеряване на сечения със карбонови (CFRP) и полимерни нишки (FRP)

•    Проверка устойчивост кръгло напречно сечение -

модул "Оразмеряване на дърво"

•    Усъвършенстване на алгоритъма за оразмеряване на Устойчивост на натиснати напречни сечения.

•    Други подобрения в интерфейса на програмата.

В престоящия курс ще бъдат разгледани и новите възможности, на версия Tower 7 expert. Функцията "АВТОМАТИЗИРАНО КАПАЦИТИВНО ОРАМЕРЯВАНЕ НА РАМКИ"  ще бъде показана с конкретен пример.

Виж програма за курса!

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С навлизането на системата на еврокодовете се появиха множество въпроси пред инженерите конструктори:

-    С коя програма да смятам?

-    Как да използвам софтуера правилно?

-    Кой модел е коректен за конкретния случай?

-   Как на практика да реализирам принципите и изискванията на еврокод за капацитивно проектиране?

-   Как да определя регулярността на конструкцията?

-   Как да избера и след това да осигуря приетия коефициент на поведение?

-   Как да отчета случайния ексцентрицитет на модалната маса?

-   С каква коравина да моделирам конструктивните  елементи?

Кои елементи да дисипират земетръсни сили? Кои елементи и при какви условия могат да се класифицират като второстепенни.

. . . и още много инженерни въпроси….

-   Как да предам качествен проект, в срока който се изисква?

Очевидно проектирането на строителни конструкции днешно време е немислимо без мощен и надежден софтуер, с добра поддръжка и експерти, към които да се обърнете при нужда от консултация.

Голяма част от проектантите-конструктори използват легално закупен Tower от години и заедно с тях работим по повдигнатите, а и по много други въпроси.

- Повечето от тях са преминали обучения чрез курсовете и семинарите, които провеждаме.

-  Възползвали са се от възможността да получат консултация при нужда. Всеки клиент има възможността да ни изпрати модел за проверка и коментар по конкретни въпроси.

- Ползват доказан софтуер, който се използва от хиляди проектанти в 34 държави.

-  Ползват комплексен софтуер наложил се в България - внедрен в повече от 350 проектантски бюра, в които работят повече от 1000 проектанта.

-  Голямата част от клиентите на Tower ползват и графичните програми  ArmCAD и Metal Studio, с което чувствително увеличават производителността на инженерния труд и качеството на крайния продукт  -  ясни и прегледни чертежи, с точни количества и спецификации и редуцирани технически грешки.

-  През последните години имаше редица промени в нормативите за проектиране, които се отразяваха регулярно в програмата. В текущата версия на Tower са налични последните редакции на Еврокодовете заедно с българските национални приложения.

Повече за възможностите на Tower 7,  ArmCAD 6 и Metal Studio можете да видите тук, или да изтеглите кратка брошура.

Вижте новия ни сайт за проектиране на строителни конструкции.

www.AVEGA.BG

 

DOWNLOAD

ръководства и примери


DOWNLOAD

последни версии на програмите