УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С навлизането на системата на еврокодовете се появиха множество въпроси пред инженерите конструктори:

-    С коя програма да смятам?

-    Как да използвам софтуера правилно?

-    Кой модел е коректен за конкретния случай?

-   Как на практика да реализирам принципите и изискванията на еврокод за капацитивно проектиране?

-   Как да определя регулярността на конструкцията?

-   Как да избера и след това да осигуря приетия коефициент на поведение?

-   Как да отчета случайния ексцентрицитет на модалната маса?

-   С каква коравина да моделирам конструктивните  елементи?

Кои елементи да дисипират земетръсни сили? Кои елементи и при какви условия могат да се класифицират като второстепенни.

. . . и още много инженерни въпроси….

-   Как да предам качествен проект, в срока който се изисква?

Очевидно проектирането на строителни конструкции днешно време е немислимо без мощен и надежден софтуер, с добра поддръжка и експерти, към които да се обърнете при нужда от консултация.

Голяма част от проектантите-конструктори използват легално закупен Tower от години и заедно с тях работим по повдигнатите, а и по много други въпроси.

- Повечето от тях са преминали обучения чрез курсовете и семинарите, които провеждаме.

-  Възползвали са се от възможността да получат консултация при нужда. Всеки клиент има възможността да ни изпрати модел за проверка и коментар по конкретни въпроси.

- Ползват доказан софтуер, който се използва от хиляди проектанти в 34 държави.

-  Ползват комплексен софтуер наложил се в България - внедрен в повече от 350 проектантски бюра, в които работят повече от 1000 проектанта.

-  Голямата част от клиентите на Tower ползват и графичните програми  ArmCAD и Metal Studio, с което чувствително увеличават производителността на инженерния труд и качеството на крайния продукт  -  ясни и прегледни чертежи, с точни количества и спецификации и редуцирани технически грешки.

-  През последните години имаше редица промени в нормативите за проектиране, които се отразяваха регулярно в програмата. В текущата версия на Tower са налични последните редакции на Еврокодовете заедно с българските национални приложения.

Повече за възможностите на Tower 7,  ArmCAD 6 и Metal Studio можете да видите тук, или да изтеглите кратка брошура.

AVEGA.BG

Проектиране на строителни конструкции.

 

КУРС НАЧИНАЕЩИ -19-20-21.01.2015

КУРС НАПРЕДНАЛИ -22-23-24.01.2015

 

DOWNLOAD

ръководства и примери


DOWNLOAD

последни версии на програмите